Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pielgrzymka

Z powodu trwającego w naszym kraju stanu epidemicznego, Minister Obrony Narodowej decyzją nr 184/ PO WP z dn. 26 maja 2020 r., uchylił decyzję nr 92/ PO WP z dn. 19 marca 2020 r., w sprawie 25. Pieszej pielgrzymki na świętą Górę Grabarkę. Przez wzgląd na decyzje i obostrzenia jakie panują, Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego postanowił w sposób symboliczny wznieść modlitwy na tym świętym miejscu, za wojsko, służby mundurowe oraz cały naród. 

 

W związku z powyższym, z błogosławieństwa J.E. abp. Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, 18 sierpnia br., na św. Górze Grabarce odprawiona zostanie Boska Liturgia. Przewodniczyć jej będzie Prawosławny Ordynariusz WP w asyście księży kapelanów. Bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się symboliczna uroczystość postawienia i oświęcenia krzyża wotywnego w intencji żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników RON i ich rodzin oraz w intencji pokoju na świecie i ustania epidemii.