Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odznaka Pamiątkowa

 

 

DECYZJĄ Nr 48/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

z dnia 21 lutego 2012 r.

 

 Została wprowadzona i zatwierdzona do znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

"Odznaka Pamiątkowa Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego"

 

 

 

Odznaka pamiątkowa jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego oraz zewnętrznym symbolem solidarności żołnierskiej i kapelańskiej. Jest znakiem przywiązania do POWP księży kapelanów, pozostałej kadry zawodowej, pracowników RON oraz osób fizycznych i prawnych współpracujących z Prawosławnym Ordynariatem.

Odznaka pamiątkowa wykonana jest w kształcie równoramiennego krzyża barwy złotej. Na krzyż centralnie, nałożony jest wizerunek wielkiego żołnierza świętego męczennika Jerzego (Zwycięzcy), siedzącego na koniu. Święty trzyma w lewej dłoni tarczę stylizowaną na oznakę korpusu osobowego prawosławnego duszpasterstwa wojskowego oraz w prawej dłoni włócznię, która jest symbolem duchowej walki dobra, ze złem. Na trzech ramionach krzyża widnieją litery: „P” (na lewym ramieniu), „O” (na prawym ramieniu) i „WP” (na dolnym ramieniu) o barwie srebrnej pochodzące od nazwy instytucji: „Prawosławny Ordynariat Wojsk Polskiego”.

Każda odznaka posiada na odwrocie swój numer porządkowy, a potwierdzeniem jej nadania jest imienna legitymacja, z wpisanym numerem ewidencyjnym. Prawo do posiadania niniejszej odznaki posiada Prawosławny Ordynariusz Wojskowy z tytułu objęcia stanowiska służbowego. On też posiada prawo nadawania jej z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Odznaki Pamiątkowej:

- księżom kapelanom i żołnierzom zawodowym, po 3 latach służby w POWP;

- żołnierzom rezerwy i w stanie spoczynku, za szczególne zasługi po przepracowaniu 5 lat w POWP;

- pracownikom RON, po przepracowaniu 10 lat w POWP;

- w wyjątkowych przypadkach, innym osobom zasłużonym dla POWP;

Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka ściśle związana jest z Prawosławnym Ordynariatem Wojska  Polskiego.

 

opr. lektor ppor. Tomasz Pieczarka, na podst.: Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej, Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP