Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

Ordynariusz:

 

Jego Ekscelencja,
Najprzewielebniejszy Jerzy (Pańkowski)
Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński,
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

Kancelaria Ordynariatu:

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
(wejście na obiekt od ul. Franciszka Hynka 2)
tel.: 261 848 752
fax: 261 847 745
e-mail: ordynariat.info@gmail.com
strona internetowa: https://powp.wp.mil.pl/pl/

Zastępca ordynariusza:

cz. p. o. ks. prot. ppłk mgr Łukasz Godun
tel.: 727 401 745
e-mail: lu.godun@ron.mil.pl

Kanclerz:

ks. mitrat płk rez. mgr Aleksy Andrejuk
tel. 261 847 709 kom.: 519 038 599;
e-mail: al.andrejuk@ron.mil.pl

Kierownik sekretariatu, pełnomocnik ds. informacji niejawnych

płk rez. mgr inż. Jerzy Wiluk
tel.: 261 848 761

Kierownik kancelarii:

st. chor. sztabowy MW mgr Jan Kondrusik
tel.: 261 847 711

Rzecznik prasowy:

ks. mitrat płk rez. mgr Aleksy Andrejuk
tel. 261 847 709 kom.: 519 038 599;
e-mail: al.andrejuk@ron.mil.pl

Referent:

ks. prot. mgr Piotr Rajecki
tel.: 729 170 220

Lora Kudriashova
tel.: 261 848 752

Wydawnictwo „Polski Żołnierz Prawosławny”

Redaktor naczelny:

mgr Marta Łuksza
tel.: 261 847 707
e-mail: pzp.redakcja@gmail.com

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane