Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 lipca 2021
Wręczenie Odznaki Pamiątkowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Komendantowi Głównemu Straży Granicznej

8 lipca br., z okazji Jubileuszu 30-lecia powołania Straży Granicznej, w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie, podczas którego Prawosławny Ordynariusz Wojskowy ks. abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) wręczył Komendantowi Głównemu Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomaszowi Pradze „Odznakę Pamiątkową” Prawosławnego Ordynariatu WP oraz „Ryngraf Prawosławnego Ordynariatu WP”. 

W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Biura Prezydialnego KGSG płk SG Aneta Skorupska oraz Dziekan Straży Granicznej ks. ppłk SG Adam Weremijewicz.

W czasie wizyty poruszono również tematykę wspólnie realizowanych inicjatyw, podejmowanych wyzwań oraz dalszej współpracy.

Odznaki Pamiątkowe Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego nadawane są na wniosek Kapituły na rzecz propagowania wartości chrześcijańskich, tolerancji międzyludzkiej oraz zasługi na rzecz wdrażania szeroko pojętego ekumenizmu.

 

Tekst: Sylwia Wojtowicz-Sander
Foto: Paweł Kowaleczko (BPr KGSG)

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane