Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 lutego 2021
Szkolenie w 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
13 lutego br. na dzień przed złożeniem przysięgi żołnierskiej w ramach szkoleń jakie odbywają łódzcy Terytorialsi, tego dnia wysłuchali oni prelekcję na temat „Ludzie munduru i ich służebna rola w posłannictwie względem Ojczyzny i w służbie drugiemu człowiekowi”.

Prelegentem na tym spotkaniu był Dziekan SG ks. ppłk SG Adam Weremijewicz. Mówił on m.in., „... w tym trudnym czasie dla każdego z nas, okresu pandemii – walki z niewidzialnym wrogiem, który niektórych paraliżuje, innych zmienia, innych zniewala, pozwólcie że w oparciu o Pismo Święte, które jest drogowskazem dla każdego chrześcijanina, podzielę się krótką refleksją. Jednym z pierwszych kierunków jaki wyznacza nam Ewangelia jest to wołanie, by czuwać i strzec naszej duszy, aby szatan nam jej nie ukradł. Mamy obserwować świat, aby widzieć co nadchodzi,  takie czuwanie – to bardzo ważne polecenie. Św. Ap. Paweł wiedział, co nadchodzi dla chrześcijan jego czasów, więc nakazał czuwać i trwać w wierze. To co, mamy czekać na męczeństwo, aby to wiedzieć ? Nie, potrzebujemy odwagi, aby żyć jako chrześcijanie, potrzebujemy odwagi aby dawać świadectwo naszej wiary nie naruszając jej prawd, żyć tak aby inni mogli zobaczyć prawdziwą wiarę. To się stanie wtedy, gdy świat będzie stawał się bardziej świeckim, wtedy będziemy mogli stanąć sam na sam z naszą odwagą, zmierzyć się z nią, zamanifestować ją w stosunku do samego siebie  i zobaczyć jaka naprawdę ona jest i  zobaczyć całą prawdę o sobie w zwierciadle swojej duszy. Brak siły duchowej osłabia naszą odwagę. Witalne siły dla wzmocnienia naszej odwagi duchowej możemy czerpać tylko z lektury Pisma Świętego „ źródła wody żywej” jakim jest Chrystus Pan „ kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki”(Ew. J.4,14). Wreszcie  miłość, która jest początkiem i końcem, bo Miłość to – Bóg, który schodzi na ziemię, aby wypełnić swe służebne posłannictwo w skali zbawienia całego świata, wypełnić swą służebną rolę w stosunku do człowieka. W słowach Ewangelii daje nam  przykład naszego służebnego posłannictwa względem drugiego człowieka, naszego posłannictwa w budowaniu zbawienia ludzkości całego świata a tym samym i każdego z nas z osobna...”.

14 lutego przez żołnierzy 9. Łódzkiej BOT zostały wypowiedziane słowa roty przysięgi wojskowej złożonej przed sztandarem na którym widnieją słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna i realnie stali się pełnoprawną bracią żołnierską. Z bagażem zdobytej wiedzy podczas odbytych szkoleń ruszą na realną służbę wypełniając swoje ustawowe zadania względem Ojczyzny i ludzi.

 

Tekst: ks. ppłk SG Adam Weremijewicz
Foto: szer. Paweł Ciesielski             

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP