Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28 września 2020
Święto Wojsk Obrony Terytorialnej
Tegoroczne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbyły się 27 września w Radomiu.

- Podstawowym zadaniem WOT w czasie pokoju jest niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i tak się dzieje - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej. - Kiedy obejmowałem swój urząd 10 stycznia 2018 r. Wojska Obrony Terytorialnej liczyły 7 tys. żołnierzy, dziś liczą ponad 26 tys. żołnierzy i konsekwentnie ta formacja się rozrasta – kontynuował Pan minister.

Szczególnym wydarzeniem podczas uroczystości, była modlitwa i poświęcenie przez kapelanów oraz wręczenie z rąk ministra obrony narodowej sztandaru wojskowego płk. Przemysławowi Owczarkowi dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Podczas uroczystej zbiórki z okazji święta żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego minister Mariusz Błaszczak wręczył pamiątkowe ryngrafy żołnierzom wyróżnionym za działania podczas pandemii koronawirusa. Obchody były także okazją do wręczenia pierwszej odznaki pamiątkowej dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Odznakę, z rąk ministra obrony narodowej, otrzymał dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła. Odznaka jest znakiem dziedziczonej i kultywowanej tradycji żołnierzy AK. Stworzona została na podstawie krzyża kawalerskiego.

W uroczystościach z błogosławieństwa Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego udział wziął ks. kpt. Tomasz Paszko Dziekan WOT.

Na zakończenie uroczystości, które odbywały się na placu A. Corazziego w Radomiu, minister złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej.

***

Ustanowienie święta Wojsk Obrony Terytorialnej w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, podkreśla historyczną tożsamość żołnierzy piątego Rodzaju Sił Zbrojnych RP, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej. Terytorialsi znajdują się obecnie w jednym z najbardziej dynamicznych okresów tworzenia. Prawie 4000 ochotników jest w fazie rekrutacji, a kolejny 1000 osób czeka na wystawienie kart powołań. Formacja liczy 26 tys. żołnierzy.

6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego została sformowana 1 lipca 2017 roku. W skład Brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Pomiechówku i 65 blp w Płocku oraz samodzielne kompanie. Stałym rejonem odpowiedzialności Brygady jest południowe Mazowsze. Brygada liczy ponad 1650 żołnierzy w tym niemal 240 zawodowych. Obecnie 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest na etapie szkolenia specjalistycznego, a od 24 października wejdzie w ostatni etap - szkolenia zgrywającego.

 

Autor: lektor ppor. Tomasz Pieczarka [za: www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aktualnosci5]
Foto: [za:] www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aktualnosci5

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP