Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
04 maja 2021
Święto Patrona Prawosławnych Kapelanów
4 maja dla całej społeczności Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego jest dniem szczególnie świątecznym. Liturgicznie obchodzona jest pamięć św. kapłana-męczennika pułkownika Bazylego (Martysza) - Pierwszego Naczelnego Prawosławnego Kapelana Wojska Polskiego.

Wszyscy prawosławni kapelani, oficerowie, żołnierze i pracownicy Wojska Polskiego mają w osobie św. ks. płk Bazylego, swego duchowego powiernika, orędownika i patrona. W tym dniu w prawosławnej parafii wojskowej w Warszawie odbyła się świąteczna Boska Liturgia pod przewodnictwem Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego JE abpa Jerzego.

Arcybiskup w swej homilii zanalizował 5 ewangelię niedzielną przeznaczoną na ten dzień jako czytanie z Pisma Świętego. Ewangelia ta jest nam dana po to w Światłym Tygodniu, że jeśli my nie możemy realnie zobaczyć Jezusa Chrystusa swoimi oczami, to możemy Go poznać w przełamaniu chleba. Postarajmy się w tym Światłym Tygodniu i zarówno w całym naszym życiu, jak najczęściej poszukiwać Go w eucharystii, w przełamaniu chleba – nawoływał władyka. W drugiej części swego słowa ordynariusz podkreślił szczególne znaczenie postaci księdza Bazylego w szeregach kapelanów naszego kraju oraz wyraził radość z obecności wnuczki św. Bazylego – Pani Ireny.

Na zakończenie władyka życzył wszystkim przybyłym na nabożeństwo radości paschalnej i orędownictwa św. kapłana-męczennika pułkownika Bazylego (Martysza).

 

***

Żywot świętego kapłana-męczennika pułkownika Bazylego (Martysza)

 

Tekst: ks. diak. ppor. Tomasz Pieczarka
Foto: lektor Jakub Greś

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP