Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 lutego 2021
Pokuty drzwi otwórz mi Dawco Życia…
W minioną sobotę 20 lutego cerkiew prawosławna rozpoczęła okres przygotowawczy do Wielkiego Postu, a co za tym idzie, do Paschy Chrystusowej.

Podczas nabożeństw tego dnia, rozpoczynając od nieszporów, śpiewano pieśni - stihiry - a podczas Jutrzni czytano kanon oraz stihiry na chwalitiech traktujące o przypowieści z ewangelii św. Łukasza (Łk. 18, 9-14), o celniku i faryzeuszu. W tekstach tych, przedstawione były analogie zachodzące pomiędzy ludźmi. Można było zauważyć, iż niektórzy z nich bywają sprawiedliwi w swych czynach, ale skłaniają się ku dumnemu faryzeizmowi, podczas gdy inni są grzeszni w swoim postępowaniu, lecz są pokorni i skłonni do szczerej pokuty celnika. W głębi mądrości tekstów liturgicznych niedzieli o celniku i faryzeuszu, cerkiew prawosławna naucza, że do zbawienia nie wystarczy mieć własne prawe zewnętrzne działania (choć są one absolutnie niezbędne), ale każdemu człowiekowi potrzeba szczerej pokory, pokuty i miłości do bliźniego - nawet tego grzesznego.

Szczególnie w tym dniu wierni modlili się słowami kondakionu, zawierzając Bogu, iż: Unikać będziemy słów faryzeusza i nauczymy się wielkości pokornych słów celnika, wzywając w pokucie: Zbawicielu świata, bądź miłosierny dla Twoich sług.

 

Tekst: ks. diak. ppor. Tomasz Pieczarka
Foto: Archiwum POWP

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane