Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 października 2020
Podchorążowie złożyli uroczystą przysięgę wojskową
Słowa „Roty” na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej wypowiedziało 650 kandydatów na żołnierzy zawodowych. W nowym roku akademickim studia wojskowe na pierwszym roku rozpoczęło 850 podchorążych. Cześć z nich złożyła przysięgę wojskową jeszcze przed przyjęciem do Wojskowej Akademii Technicznej.

 

W uroczystości wziął udział sekretarz stanu w MON Sebastian Chwałek. Swoją obecnością zaszczycili nas Weterani Powstania Warszawskiego. Witając uczestników uroczystości rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił, że przysięga wojskowa to początek pięknej żołnierskiej misji, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność i akt poświęcenia dla dobra i bezpieczeństwa Ojczyzny. „Wy, drodzy podchorążowie jesteście nadzieją dla Narodu i dumą dla nas, i dla Waszych rodzin. Kontynuujcie pracę nad sobą, szlifujcie swoje talenty, podążajcie za marzeniami, jednocześnie bądźcie chlubą Wojska Polskiego. Szanujcie wojskowy mundur i bądźcie wzorem do naśladowania dla innych” – mówił rektor-komendant WAT. Nawiązując do jubileuszu stulecia Bitwy Warszawskiej i przypadającej dziś 76 rocznicy  zakończenia Powstania Warszawskiego, płk prof. Wachulak podkreślił, że mimo upływu czasu, zmian w uzbrojeniu i w technice wojskowej, niezmienne pozostają honor żołnierza, jego moralność i zasady, którymi się kieruje.

Po wystąpieniu rektora-komendanta WAT, nastąpił najważniejszy moment uroczystości. W obecności rodziców, bliskich i zgromadzonych gości podchorążowie wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej. Czterech wyróżnionych podchorążych: Maciej Kaczmarek, Bartosz Fiutka, Sebastian Karwowski i Michał Adamczewski dostąpiło zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Akademii. Zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej nowo zaprzysiężeni żołnierze odśpiewali „Rotę”.

Duszpasterskiego błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym podchorążym udzielili: proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej, Wikariusz Biskupi ks. prałat płk dr Jan Domian, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego ks. płk Andrzej Jakimiuk oraz Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. biskup polowy płk Mirosław Wola. Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilada pododdziałów prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Konrada Borowieckiego.

Przysięga wojskowa zwieńcza miesięczne podstawowe szkolenie wojskowe, podczas którego podchorążowie uczyli się zasad żołnierskiego zachowania, musztry, obsługi i eksploatacji broni, zagadnień taktycznych związanych ze współczesnym polem walki i wielu innych przedmiotów wojskowych.

 

Tekst: lektor ppor. Tomasz Pieczarka [za: https://www.wat.edu.pl/]
Foto: Sebastian Jurek

 

 

 

 

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane