Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 sierpnia 2021
PIELGRZYMOWALI NA ŚW. GÓRĘ GRABARKĘ
18 sierpnia br. po raz dwudziesty szósty odbyła się Piesza Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę. Około 500 pątników wyruszyło z Siemiatycz, w kierunku „podlaskiego Taboru”, na którym znajduje się prawosławny żeński monaster pw. św. Marty i Marii.

O godzinie 8:00, w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach rozpoczęła się Boska Liturgia, której przewodniczył JE Abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w asyście księży kapelanów. W nabożeństwie uczestniczyli pielgrzymi, parafianie oraz mieszkańcy Siemiatycz.

Tuż po pokrzepieniu duchowym, Wojskowy Oddział Gospodarczy przygotował pielgrzymom strawę cielesną, w postaci obfitego śniadania. Podbudowani duchowo i cieleśnie pątnicy wzięli swoje krzyże wotywne i ruszyli w drogę z nadzieją i ufnością w Bogu. Przecież Pan, twój Bóg, który ci błogosławił w pracach twych rąk, opiekuje się twoją wędrówką po tej wielkiej pustyni. Oto czterdzieści lat Pan, twój Bóg, jest z tobą, i niczego ci nie brakowało (Pwt. 2,7). Te starotestamentowe słowa skierowane do proroka Mojżesza, przyświecały pielgrzymom podczas wędrówki na grabarską górę krzyży.

Po trasie pielgrzymkę spotykali mieszkańcy okolicznych miejscowości, częstując ich obfitościami własnych płodów ziemi. Marsz pątników umilała modlitwa śpiewana ze zbiorów pieśni paraliturgicznych. Przy uroczystym śpiewie Troparionu Święta Przemienienia Pańskiego, pielgrzymi wspięli się na Świętą Górę Grabarkę, okrążając główną świątynię.

W tradycji pielgrzymowania wojska i służb mundurowych niezwykle istotną jest uroczystość oświęcenia i postawienia przyniesionego krzyża wotywnego. Główną intencją ustawienia tegorocznego krzyża było dziękczynienie Bogu za wszelkie dobrodziejstwa i obfitość łask wylewanych na żołnierzy, pracowników RON, funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników i pracowników różnych formacji mundurowych oraz ich rodziny.

Po postawieniu krzyża głos zabrał Władyka dziękując w pierwszej kolejności Bogu za dar życia i wszelkie dobra którymi nas otacza. Kolejno dziękował Panu Ministrowi za decyzję w sprawie organizacji pielgrzymki. Słowa podziękowania popłynęły również w stronę wszystkich organizatorów oraz całej wspólnoty 26. Pieszej Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę.

W tegorocznej pielgrzymce udział wziął przedstawiciel Dowódcy Generalnego RSZ Inspektor Wojsk Lądowych gen. dyw. Maciej Jabłoński wraz z oficerami. Uczestnikami byli także gen. broni pilot Jan Śliwka, gen. dyw. pilot Anatol Czaban, reprezentanci Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Arkadiusz Rubajczyk oraz płk Paweł Mieleszko, Szefa Inspektoratu Wsparcia reprezentował płk Tomasz Różniakowski, obecny był także Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Sławomir Kocanowski, Dowódca Garnizonu Białystok i 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Paweł Lachowski, Szef WSzW w Białymstoku płk Dariusz Konopko, Komendant 25. WOG w Białymstoku płk Mirosław Sosna. Tegoroczna pielgrzymka zgromadziła licznie przybyłych żołnierzy Wojska Polskiego, a także żołnierzy państw sojuszniczych pełniący służbę w międzynarodowych dowództwach, centrach szkolenia i jednostkach dyslokowanych na terenie RP, pracowników Resortu Obrony Narodowej, funkcjonariuszy i pracowników: Straży Granicznej, Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych, grupę Młodzieżowej Drużyny Strażackiej z Milejczyc oraz urzędników i pracowników innych formacji mundurowych wraz z ich rodzinami.

Tegoroczną pielgrzymkę zakończyły pamiątkowe fotografie i polowy obiad w wojskowym obozowisku.

Podczas pielgrzymowania i pobytu na tym świętym miejscu Prawosławny Ordynariusz Wojskowy wraz z podległym mu duszpasterstwem zanosił modlitwy w intencji pokoju na świecie oraz zawierzał Opiece Bożej całą naszą Ojczyznę.

>>> GALERIA Z PIELGRZYMKI <<<

 

Tekst: ks. diak. ppor. Tomasz Pieczarka
Foto: ks. Dawid Brewczyk, Marta Łuksza, ks. diak. ppor. Tomasz Pieczarka

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane