Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 kwietnia 2021
Nowy Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
Ostatniego dnia marca 2021 roku, w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej odbyła się uroczystość przekazania sztandaru.

Ta uroczysta ceremonia jest chwilą wyjątkową i doniosłą, gdyż sztandar jest wyrazem szacunku dla tradycji i przywiązaniem do jednostki wojskowej. 31 marca 2021 cz. p. o. dowódcy płk Piotr GOŁOS przekazał sztandar nowemu dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej płk. dr inż. Mariuszowi PAWLUKOWI.

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła na Placu Apelowym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, przebieg jej został zaplanowany zgodnie z ceremoniałem wojskowym, jednak ze względu na zaistniałą sytuację w kraju, uroczystość odbywała się w reżimie epidemicznym.

Udział w wydarzeniu wzięli między innymi reprezentanci władz państwowych i samorządowych. Przedstawiciele służb mundurowych, przy udziale występującego w imieniu dowódcy generalnego gen. dyw. Macieja JABŁOŃSKIEGO Inspektora Wojsk Lądowych. Z ramienia Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, w uroczystości wziął udział ks. ppłk Łukasz Godun (red. POWP).

Kulminacyjnym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru 25BKPow., podpisanie protokołów i złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków.

W swoim przemówieniu generał JABŁOŃSKI podkreślił dotychczasowe osiągnięcia służbowe nowego Dowódcy, życząc sukcesów w dowodzeniu 25. Brygadą „…jestem przekonany, że dowodzona przez Pana brygada, będzie realizowała zadania na najwyższym poziomie…”, generał podziękował również pełniącemu obowiązki dowódcy płk. Piotrowi GOŁOSOWI za dotychczasowe skuteczne dowodzenie brygadą.

W dalszej części uroczystości głos zabrał nowy Dowódca, który podkreślił „… doświadczenie które zdobyłem jako żołnierz Wojsk Specjalnych, a następnie Dowódca GROM stanowić będzie dla mnie drogowskaz w pokonywaniu trudności a otrzymany dziś sztandar Brygady , symbolizować będzie zdecydowanie i determinacją w dążeniu do skutecznego dowodzenia…Decyzja o wyznaczeniu mnie na dowódcę 25. BKPow jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem…”– powiedział w swoim przemówieniu pułkownik dr inż. Mariusz PAWLUK.

Dowódca otrzymał symboliczny wyróżnik kawalerii powietrznej - bordowy beret. Ostatnim elementem zbiórki była defilada wojskowa, która odbyła się przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Radomia.

 

Tekst i foto: ks. ppłk Łukasz Godun [za: https://www.wojsko-polskie.pl/25bkpow/…]

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP