Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 listopada 2020
Małe poświecenie wojskowej cerkwi w Białymstoku
8 listopada był dniem szczególnym zarówno dla Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego jak i całego miasta Białystoku. Tegorocznym obchodom święta ku czci wielkiego męczennika Dymitra z Tesaloniki towarzyszyło przełomowe wydarzenie w życiu Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku, a mianowicie uroczystości inauguracji życia liturgicznego w nowo powstałej świątyni w budynku po dawnej przychodni wojskowej przy ulicy Warszawskiej 16 w Białymstoku.

Po uroczystym powitaniu hierarchów odczytane zostały modlitwy „na odnowienie świątyni” (cs. obnowlenija chrama), które pod względem swej treści nawołują do uświęcenia nowego budynku w Duchu Świętym. Następnie po raz pierwszy w murach cerkwi garnizonowej wybrzmiały słowa: „Błogosławione Królestwo…”, będące inauguracyjną aklamacją rozpoczynającą św. Liturgię, której przewodniczyli: miejscowy hierarcha Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

Do końca października bieżącego roku życie liturgiczne wojskowej parafii toczyło się w murach cerkiewki na wzgórzu pw. świętej Marii Magdaleny, a patronami parafii byli św. app. Piotr i Paweł. Po wielu niezwykle trudnych latach remontów budynki przy ul. Warszawskiej 16 zostały dostosowane do wymogów świątyni prawosławnej. Od dnia dzisiejszego niebiańskim patronem wojskowej parafii w Białymstoku jest św. wielki męczennik  Dymitr z Tesaloniki.

Podczas Liturgii, ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych arcybiskup Jakub, który przybliżył prawidłowe rozumienie przypowieści o Bogaczu i Łazarzu. Jego Ekscelencja odniósł się również do jednego z aspektów poświęcenia nowej cerkwi. Zaznaczył, że w modlitwach czytanych podczas poświęcenia prosimy o Łaskę Ducha Świętego, aby spoczywała i odnowiła to miejsce, w którym będą odnawiane dusze wiernych.

Tuż po św. Liturgii oraz gromkim śpiewie polichronionu ze słowem do wszystkich zgromadzonych zwrócił się Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Arcybiskup Jerzy wyraził swoją wdzięczność wszystkim osobom, które zaangażowane były w przebudowę budynku, na czele ze swoim zastępcą – ks. mitratem płk. Aleksym Andrejukiem, inwestorowi Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Olsztynie oraz wykonawcy Agencji Mienia Wojskowego SINEVIA Sp. z o.o. Hierarcha zwrócił uwagę na aspekt chronometrii różnych pokus, które dotykają rodzaj ludzki i stwierdził, że być może czas w którym dokonujemy skromnej inauguracji życia liturgicznego Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku ma skłonić nas do większej refleksji i tym samym nauczyć pokory.

Podczas Liturgii obecny był Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego –  ppłk Krzysztof Lenkiewicz, przedstawiciel AMW SINEVIA – Dariusz Bartosiński, bezpośredni  koordynator całokształtu prac.  W przeddzień święta w nowej cerkwi garnizonowej odprawione zostało całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Dziekan Wojsk Lądowych – ks. prot. płk Andrzej Jakimiuk w asyście ks. por. Rafała Pagóra oraz protodiakona Eugeniusza Skowrońskiego. O muzyczną oprawę inauguracyjnych nabożeństw zadbał chór mieszany pod dyrygenturą matuszki Agnieszki Skowrońskiej.

Od dnia dzisiejszego nabożeństwa w cerkwi św. Dymitra w Białymstoku sprawowane będą regularnie. Liturgia o godz. 9.00, natomiast całonocne czuwanie o godz. 17.00.

 

ks. por. Rafał Pagór

zdjęcia: Marta Łuksza

 

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane