Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 czerwca 2022
Mundur generalski metr. Sawy trafił do Sali Tradycji POWP
Sala Tradycji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego wzbogaciła się o kolejny cenny eksponat.

Jego Eminencja Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa przekazał na ręce abpa Jerzego swój generalski mundur – pamiątkę po czasach, gdy był Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym.

1 stycznia 1994 r. oficjalnie została wznowiona działalność prawosławnego duszpasterstwa w Wojsku Polskim w formie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, a jego pierwszym ordynariuszem został ówczesny abp Sawa, którego 3 maja 1996 r. Prezydent RP mianował na stopień generała brygady. 21 października 1998 w związku z wyborem abp. Sawy na zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nowym Ordynariuszem Wojskowym został bp Miron.

Generalski mundur metropolity Sawy zostanie umieszczony w Sali Tradycji POWP pośród najcenniejszych eksponatów będących świadkami historii prawosławnego duszpasterstwa wojskowego m.in. rekwizytów i utensyliów kapelanów prawosławnych, pochodzących z okresu II Wojny Światowej.

Na uroczystości otwarcia sali 10 czerwca 2021r. Ordynariusz abp Jerzy powiedział: „każda relikwia, która znajduje się w tej Sali, to głębia przeżyć, doświadczeń. Nie są to puste symbole, ponieważ za nimi stoją głębokie przeżycia, czasami radość, czasami tragedia naszych przodków… Sala Tradycji staje się Świątynią, po Świątyni gdyż święcimy instytucje, ale Sale Tradycji święcimy zawsze oddzielnie, dlatego że jest to Świątynia, po Świątyni - kontynuował Władyka. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością Bogu spotykamy się w nowym budynku ordynariatu WP, który funkcjonuje już tak naprawdę od kilku lat i kończymy dzieło przeprowadzki, ale tak naprawdę kończymy wielkie dzieło organizacji Prawosławnego Ordynariatu WP. Dziś te dzieło zostało zwieńczone”. W tym kontekście przekazanie generalskiego munduru pierwszego Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego w Wolnej Polsce jest momentem ze wszech miar symbolicznym.

 

 

Tekst: ks. ppor. Igor Habura
Foto: Archiwum POWP

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane