Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 czerwca 2022
Międzynarodowa Konferencja Naczelnych Kapelanów Sił Powietrznych NATO – NAFCCC 2022

W dniach 13-17 czerwca w Oslo odbyła się kolejna edycja corocznej, międzynarodowej Konferencji „Nato Air Force Chaplains Consultative Committee”. Rolę gospodarza konferencji wzięły na siebie Królewskie Norweskie Siły Powietrzne – RnoAF.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 30 kapelanów niemal wszystkich krajów NATO oraz Szwecji i Finlandii. Wojsko Polskie reprezentowało czterech kapelanów: ks. płk. rez. Aleksy Andrejuk oraz ks. ppor. Igor Habura z Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, ks. ppłk. Paweł Piontek z Ordynariatu Polowego oraz ks. płk. Wiesław Żydel z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

Temat tegorocznej konferencji „Pokój i sojusz w czasach niepokoju” doskonale wpisywał się w obecną sytuację geopolityczną w Europie i na świecie. Podczas trzech dni wykładowych przedstawiono szereg zagadnień m.in. „Misja kapelana w czasach niepokoju: stawianie czoła poczuciu utraty poczucia bezpieczeństwa, znaczenia i przynależności”, czy „Służba wojskowemu personelowi w czasie pokoju, kryzysu i wojny”. Oprócz części wykładowej obyło się szereg dyskusji na tematy dotyczące posługi kapelanów wojskowych.

Poza częścią oficjalną prowadzono rozmowy mające na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy Ordynariatami poszczególnych państw NATO, w szczególności z obecnymi na konferencji prawosławnymi kapelanami z Czech, Rumunii oraz Słowacji.

Tegoroczna konferencja była ostatnią dla ks. płk. rez. Aleksego Andrejuka, który uczestniczył w nich na przestrzeni ostatnich 20 lat. Oficjalne pożegnanie miało miejsce w czwartek, gdy ks. Aleksy wygłosił mowę dziękując Komitetowi za lata współpracy. W odpowiedzi uczestnicy nagrodzili ks. Andrejuka owacją oraz pamiątkowym ryngrafem NAFCCC.

Konferencja zakończyła się w czwartek wieczorem koncertem zespołu Królewskich Norweskich Sił Powietrznych oraz uroczystą kolacją.

 

 

Tekst: ks. ppor. Igor Habura
Foto: Archiwum NAFCCC

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane