Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 stycznia 2021
Koncert kolęd w katedrze metropolitalnej
10 stycznia w Katedrze Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie odbył się Prawosławny Koncert Kolęd, w którym udział wziął chór Katedralnej Parafii Wojskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy z Warszawy.

Przybyłych wiernych i sympatyków wschodniosłowiańskiej tradycji kolędniczej w warszawskiej katedrze metropolitalnej przywitał, ks. mitrat Doroteusz Sawicki - prowadzący koncert. Tego wieczoru obecni byli: Jego Eminencja metropolita Sawa, Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł oraz stołeczne duchowieństwo. W bieżącym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne koncert miał nieco mniej radosny charakter.

Podczas blisko dwugodzinnej uczty muzycznej wysłuchano kolęd polskich, ukraińskich, białoruskich, serbskiej czy dalmackiej. Jako pierwszy wystąpił Chór dziecięcy katedry pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon Rafał Dmitruk). W dalszej kolejności śpiewały: Chór dziecięco-młodzieżowy parafii pw. św. Jana Klimaka w Warszawie (dyrygent: Adam Tomaszewski), Chór katedry wojskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie (dyrygent: lektor ppor. Tomasz Pieczarka), Chór młodzieżowy katedry pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon Rafał Dmitruk), Chór im. Romana Melodosa parafii pw. Hagia Sophia w Warszawie (dyrygent lektor Bogdan Kuźmiuk), Chór parafii pw. św. Jana Klimaka w Warszawie (dyrygent prof. Włodzimierz Wołosiuk) oraz Chór katedry pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon dr Sergiusz Bowtruczuk). Po występie każdego z chórów Jego Eminencja dziękował dyrygentom, doceniając walory muzyczne występu oraz życząc dalszego rozwoju.

Koncert kolęd podsumował Jego Eminencja metropolita Sawa, który wyraził wdzięczność, że pomimo trudności dotykających otaczający nas świat, koncert mógł się odbyć w stołecznej katedrze. W przemówieniu hierarchy nie zabrakło odniesień do wielokulturowości prawosławia w Polsce, bogactwa bożonarodzeniowych tradycji oraz konieczność podtrzymywania tradycji kolędniczej, wyrażającej bogatą treść teologiczną i stanowiącą duchowe bogactwo cerkwi prawosławnej. Metropolita Sawa dziękował także organizatorom koncertu: ks. protprezbitrowi Anatolowi Szydłowskiemu, protodiakonowi Sergiuszowi Bowtruczukowi, prowadzącemu koncert ks. mitratowi Doroteuszowi Sawickiemu oraz wszystkim uczestnikom, za wkład pracy jaki wnieśli podczas przygotowania koncertu. Na zakończenie wieczoru odśpiewano wszystkim zebranym radosne: Mnohaja leta!

 

Tekst i Foto: [za: www.orthodox.pl] lektor ppor. Tomasz Pieczarka

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP