Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 października 2020
Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przysięga wojskowa to wyjątkowy moment w życiu każdego żołnierza. W piątek, 2 października br. na placu przed pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej wypowiedzieli słowa Roty.

O godzinie 11.00 dowódca uroczystości mjr Paweł Orłowski złożył meldunek o gotowości pododdziałów Prorektorowi ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Wojciechowi Wróblewskiemu. Następnie, po podniesieniu flagi państwowej płk Wróblewski powitał przybyłych gości oraz zgromadzoną kadrę i pracowników resortu obrony narodowej.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie ślubowania przez pododdziały pierwszego rocznika, z którego czterech wyróżniających się podchorążych zostało uhonorowanych możliwością złożenia przysięgi na sztandar.

Następnie zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwa udzielił ks. płk Aleksy Andrejuk zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Kolejno Szef Wydziału Wychowawczego ppłk Jarosław Wojtyś odczytał list wystosowany przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka do wszystkich uczestników apelu.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie przez Inspektora Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacka Pszczołę i płk. pil. Wojciecha Wróblewskiego wyróżnień podchorążym, którzy ukończyli szkolenie podstawowe z najwyższymi lokatami.

Uroczysty apel zakończyło odegranie Marszu Lotników i Pieśni reprezentacyjnej WP oraz defilada pododdziałów.

 

Tekst: lektor ppor. Tomasz Pieczarka [za: https://www.wojsko-polskie.pl/]
Foto: Marta Serafin

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane