Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 października 2020
Inauguracja roku akademickiego 2020-2021 w AMW
30 września społeczność Akademii Marynarki Wojennej zainaugurowała rok akademicki 2020/2021.

W rozpoczynającym się roku akademickim swą naukę w murach uczelni Marynarki Wojennej rozpocznie niespełna tysiąc osób. Są to studenci na kierunkach wojskowych, jak również cywilnych.

Uroczystości rozpoczęły się wystąpieniem kontradmirała prof. dr hab. Tomasz Szubrychta rektora-komendanta tejże uczelni. Po przemówieniu nastąpiła immatrykulacja studentów I roku. W trakcie uroczystej inauguracji - która odbyła się w gmachu biblioteki głównej AMW - w audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego rektor-komendant wręczył wyróżnienia wybitnym nauczycielom akademickim i najlepszym studentom. Na zakończenie z wykładem inauguracyjnym pt.: „Cyberprzestrzeń jako domena operacyjna” wystąpił gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W uroczystości uczestniczył ks. kmdr Daniel Popowicz, Prawosławny Dziekan Marynarki Wojennej.Tekst: ks. kmdr Daniel Popowicz
Foto: Krzysztof Miłosz AMW

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP