Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 lutego 2021
Dziękczynienie za służbę duszpasterską w Wojsku Polskim
W siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, 12 lutego odbyła się uroczystość pożegnania z mundurem ks. mitrata płk. Aleksego Andrejuka, zastępcy Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.

W cerkwi katedralnej pw. św. wlk. mcz. Jerzego Zwycięzcy wzniesiona została dziękczynna modlitwa w intencji ks. mitrata płk Aleksego. Nabożeństwu przewodniczył JE abp. Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, któremu asystowali księża kapelani z Prawosławnego Ordynariatu WP.

Podczas nabożeństwa obecni byli: Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika, wraz z pierwszym zastępcą  gen. broni pil. Jan Śliwka, jak również Inspektor Wojsk Lądowych gen. dyw. Maciej Jabłoński, Inspektor Rodzajów Wojsk gen. dyw. Sławomir Owczarek, Inspektor Szkolenia gen. dywizji Marek Sokołowski, Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, gen. bryg. Kazimierz Dyński dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, Szefa Sztabu Generalnego reprezentował płk. Mirosław Kalinowski. Podczas nabożeństwa obecni byli także księża kapelani z Prawosławnego Ordynariatu WP, przedstawiciele duszpasterstw wojskowych ks. płk Bogdan Radziszewskiks. ppłk Wiesław Żydel oraz liczni reprezentanci służb mundurowych Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Po nabożeństwie jako pierwszy głos zabrał JE abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, który uwypuklił wieloletni i nieoceniony wkład ks. płk Aleksego w pracę nad budowaniem prawosławnego duszpasterstwa wojskowego.

Ks. płk Aleksy zwrócił się ze słowem do wszystkich gości i ich przedstawicieli. Przytoczył On po krótce zebranym w świątyni historię swej prawie 27 letniej służby w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego. Powitał i podziękował za wzorową współpracę wielce szanownym gościom, jak również tym z którymi miał styczność w pracy kapelańskiej podczas Swej posługi duszpasterskiej w Wojsku Polskim. Na koniec popłynęły słowa podziękowania w kierunku swojej najbliższej rodziny, matuszki Ludmiły, syna Dymitra i córki Kseni którym wręczył bukiety kwiatów.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Prawosławnego Ordynariatu WP Panu generałowi Jarosławowi Mika Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Jego pierwszemy zastępcy gen. broni pil. Janowi Śliwka. Po czym głos zabrał Pan generał, który w swoim słowie zwrócił uwagę na sumienną i wytrwałą służbę w Wojsku Polskim zastępcy Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Podziękował mu że zawsze jako kapelan potrafił dotrzeć do każdego człowieka. W wyraz Swojej wdzięczność obdarował ks. Aleksego skromnymi prezentami wręczonymi przez Panów Inspektorów.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni w świątyni zaśpiewali ks. płk Aleksemu Andrejukowi i Jego rodzinie gromkie Mnogaja Leta oraz wręczono ryngraf POWP i wiązanki kwiatów.

 

Życzymy księdzu mitratowi płk Aleksemu Andrejukowi dużo zdrowia i pomyślności w dalszej posłudze kapłańskiej.

Pracownicy POWP

 

Tekst: ks. diak. Tomasz Pieczarka
Foto: Marta Łuksza

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP