Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 lipca 2021
78. rocznica Krwawej Niedzieli
11 lipca 2021 r. na Skwerze Wołyńskim w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Wołyńskiej.

O godzinie 20.00 przy pomniku Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP na terenie województw południowo-wschodnich w latach 1942–1947 wybrzmiał Hymn RP. Po odegraniu hymnu i okolicznościowych przemówieniach we wspólnej modlitwie w intencji zamordowanych wzięły udział ich rodziny, przedstawiciele władz oraz reprezentanci środowisk kresowych. Modlitwę odmawiali kapelani trzech ordynariatów wojskowych oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich; Prawosławny Ordynariat WP reprezentował ks. ppłk Łukasz Godun.

Następnie zostały złożone kwiaty pod tablicami, na których wyryto nazwy miejscowości z przedwojennych województw II Rzeczypospolitej, w których dokonano rzezi.

W dalszej kolejności, uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, gdzie również złożyli okolicznościowe wieńce.

Uroczystość została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zarząd Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

***

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 roku. Obchodzony jest zawsze 11 lipca, na pamiątkę „krwawej niedzieli”, 11 lipca 1943, kiedy oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 do wiosny 1945 roku.

 

Tekst: red. ks. ppłk Łukasz Godun, na podst.: https://ipn.gov.pl
Foto: https://twitter.com/Kombatanci oraz Mateusz Niegowski (IPN), Sławek Kasper (IPN)

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane