Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 listopada 2021
Święto Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku
Dzień 8 listopada poświęcony jest modlitewnemu wspomnieniu św. wielkomęczennika Dymitra z Tesaloniki, będącego niebiańskim patronem białostockiej cerkwi garnizonowej.

Rodziny służb mundurowych oraz wierni tworzący parafialną wspólnotę zgromadzili się tłumnie na uroczystej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, której przewodniczył – Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. W nabożeństwie eucharystycznym Ordynariuszowi asystowali dziekani oraz kapelani różnych formacji mundurowych. W wigilię święta sprawowano nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego – ks. mitrat płk rez. Aleksy Andrejuk  w asyście miejscowego duchowieństwa oraz diakonów. Podczas nabożeństw patronalnych śpiewał chór parafialny prowadzony przez psalmistę-dyrygenta lektora Tymoteusza Cyrkuna.

U progu świątyni Hierarchę powitała delegacja wiernych prosząca o Władykę o modlitwę za wszystkich zgromadzonych oraz o arcypasterskie błogosławieństwo. Następnie według zwyczajowego porządku p.o. proboszcza przywitał ekscelencję oraz poprosił o przewodniczenie Boskiej Liturgii. Wśród zgromadzonych gości byli obecni: gen. dyw. pil. Anatol Czaban, płk Marek Adamowicz, Pan Dominik Zaremba, Pan Maciej Więckowski – prezes zarządu spółki AMW SINEVIA, Pan Marek Jassak – wiceprezes, Pan Krzysztof Stankiewicz, Pan Dariusz Bartosiński, płk Paweł Adam Lachowski – dowódca Garnizonu Białystok będący jednocześnie dowódcą 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, płk SG Stanisław Supiński – Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, płk Sławomir Kocanowski – dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kpt. Jakub Prokopiuk – reprezentujący Komendanta 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, st. bryg. Robert Dzierżek – zastępca Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, nadkom. Jarosław Antoniuk – zastępca naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno – Skrabowego, ks. mjr Tomasz Wigłasz – kapelan ewangelicki.

Tuż po odczytanej perykopie ewangelicznej ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. W wygłoszonej homilii hierarcha przedstawił żywot i czyny św. wielkomęczennika Dymitra Sołuńskiego podkreślając Jego męstwo i prawdziwą wiarę w Chrystusa niezależnie od zaistniałych okoliczności - „Życie świętego w pewnym momencie stało się życiem w ludzkiej niesławie ale w ogromnej sławie Bożej. Wspopminamy o tym podziwiając determinację św. Dymitra w dążeniu do doskonałości. O świętym mówił się , iż w Salonikach dokonał On tego czego nie zdążył dokonać tam święty apostoł Paweł”. Władyka zwrócił uwagę na postawę świętego Nestora, który będąc zwycięzcą w walce z gladiatorem Liuszem zachował trzeźwość umysłu i świadomość tego, że siłą sprawczą wygranej potyczki nie była tężyzna fizyczna czy wyszkolenie bojowe a modlitwa wstawiennicza św. wielkomęcznnika Dymitra z Tesaloniki. Świadczy to niezwykłej dojrzałości duchowej Nestora, w której każdy z Nas winien się nieustannie doskonalić i wzrastać. Choć wielkomęczennik Dymitr stracił wszystko na ziemi, zyskał on nieprzemijające dobro na niebiosach. Dymitr wielkomęczennik umiał we właściwy sposób przyjmować i obchodzić się z ziemskimi zaszczytami. Jest to niewyobrażalnie trudne i wymaga niewyobrażalnego wysiłku, gdy mając poklask od wszystkich wokół, uwierzymy że poklask ten nosi w sobie znamiona szczerości. Święty Dymitr nigdy choć takowy poklask miał to nigdy weń nie uwierzył. Nie przekroczył nigdy granicy która zaburzyłaby i naruszyłaby Jego spokój wewnętrzny. Każdy z nas w pewnym momencie swego życia spotyka się z podobną sytuacją w pewnym etapie życia. Każdy bez wyjątku staje kiedyś w obliczu podjęcia trudnych wyborów. Czy mamy więc mówić to co wszyscy wokół, czy raczej zachować prawdziwą wiarę i pamięć iż Bóg nas nie pozostawi? Receptą na udane życie człowieka na ziemi jest odwaga wyrażania tego co stanowi dla niego niepodważalną prawdę. Sednem fenomenu męczeństwa jest to, że męczennicy nigdy nie sprzeciwili się prawdzie. W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy, iż Bóg wybacza człowiekowi każdy grzech poza bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Rzesze Ojców i Pisarzy chrześcijańskich zastanawiały się nad tym czym jest bluźnierstwo przeciwko Świętemu Duchowi. Z odpowiedzią na to pytanie przychodzą rozważania św. Jana Chryzostoma, który mówi, iż „bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu to grzech, kiedy człowiek występuje przeciwko tej prawdzie, o której wie, że jest ona prawdą”. Wszyscy męczennicy na czele ze św. Dymitrem przestrzegali zasady aby prawdę pielęgnować i ją otwarcie głosić a także być jej wiernym za wszelką cenę.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii Ordynariusz zwrócił się do wszystkich zgromadzonych z podziękowaniami. Podsumowując rok działalności Prawosławnej Parafii Wojskowej św. wielkomęczennika Dymitra w Białymstoku hierarcha stwierdził, iż rok ten zweryfikował potrzebę powołania i sens istnienia tejże parafii. „Cerkiew zgodnie z założeniem poza niedzielnym życiem liturgicznym spełnia swoją misję i funkcję. Jako Prawosławny Ordynariusz Wojskowy dziękuję za to przede wszystkim Bogu. Cieszę się, że ta parafia jest aktywna i żywa, za to że słyszę po każdej niedzieli coraz więcej ciepłych słów na temat tego miejsca, za to że słyszę wasze ciepłe wrażenia związane z uczestnictwem w tym miejscu. Jest to świadectwo tego, iż cerkiew ta tętni życiem. Dziękuję za to wszystko ks. por. Rafałowi Pagórowi, któremu została powierzona praca proboszcza w tej parafii i posługa kapelańska w okolicznych jednostkach wojskowych”. Hierarcha podziękował także ks. płk Andrzejowi Jakimiukowi, który dzieląc pracę w Warszawie i Białymstoku okazuje pomoc podczas nabożeństwa sprawowanych w cerkwi św. wielkiego męczennika Dymitra. Ordynariusz przyznał, iż Białystok stanowił zawsze centrum dobrej kooperacji i koegzystencji formacji mundurowych podczas różnych inicjatyw i uroczystości.

Następnie Arcybiskup powierzył ks. mitratowi płk rez. Aleksemu Andrejukowi odczytanie soborowych dyplomów o wyróżnieniu i nagrodzeniu osób szczególnie zasłużonych dla powstania cerkwi św. wielkomęczennika Dymitra Sołuńskiego w Białymstoku. W imieniu św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nadano następujące odznaczenia: order świętej równej apostołom Marii Magdaleny II stopnia – płk Marek Adamowicz, order świętej równej apostołom Marii Magdaleny III stopnia – Pan Maciej Więckowski, order świętej równej apostołom Marii Magdaleny III stopnia – Pan Marek Jassak. Wymienione osoby doprowadziły stan techniczny budynku do potrzeb świątyni prawosławnej. Kolejnym punktem było wręczenie ikon pamiątkowych dla Pana Dominika Zaremby, Pana Krzysztofa Stankiewicza oraz Pana Dariusza Bartosińskiego. Na koniec głos zabrał płk Marek Adamowicz z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dziękując za zaproszenie na uroczystość święta parafialnego i wyrażając swój podziw dla powstałej cerkwi wojskowej.

Tuż po zakończeniu przemówień wszyscy zgromadzeni udali się na wspólną agapę do sali konferencyjnej parafii. Podczas posiłku prezesi zarządu spółki AMW SINEVIA przekazali na ręcę Ordynariusza naprestolny krzyż maltański, stanowiący od tego momentu integralną część wyposażenia prezbiterium Prawosławnej Parafii Wojskowej pw. św. wielkiego męczennika Dymitra Sołuńskiego w Białymstoku.

 

 

Tekst: ks. por. Rafał Pagór
Foto: Marta Łuksza

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane