Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 września 2021
100-lecie Ochotniczych Straży Pożarnych RP
W dniu 04 września br. na Placu Zamkowym w Warszawie miały miejsce obchody jubileuszu 100 – lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „W JEDNOSCI SIŁA”.

Związek Straży Pożarnych RP powstał w dniach 8 – 9 września 1921 r., którego założycielem był Bolesław Chomicz. W dniu dzisiejszym związek tworzy ponad 16 tysięcy jednostek OSP zrzeszających ok. 700 tysięcy członków - druhen i druhów. 

W uroczystościach uczestniczyli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak, Kapelan Krajowy Straży Pożarnej ks. dr archim. Sergiusz (Matwiejczuk).

W obchodach wzięły udział delegacje strażaków ochotników z pocztami sztandarowymi ze wszystkich województw oraz zaproszeni goście.

W ramach obchodów 100 – lecia OSP RP 21 sierpnia br. w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach k. Białegostoku, została wzniesiona modlitwa dziękczynna za druhny i druhów, której przewodniczył Kapelan Wojewódzki Straży Pożarnej ks. prot. Piotr Borowik.

 

 

Tekst: o. archim. Sergiusz (Matwiejczuk)
Foto:Archiwum POWP

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane