Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 maja 2022
UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 87. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ORAZ 52. ROCZNICĘ ŚMIERCI GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

W Warszawie 12 maja br. odbyły się uroczystości upamiętniające 87. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego i 52. rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa. Organizatorem uroczystości był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Obchody rozpoczęło nabożeństwo w katedrze polowej Wojska Polskiego, podczas którego modlono się w intencji obu wielkich Polaków oraz poległych, zmarłych i żyjących podkomendnych gen. Andersa, z 2. Korpusu Polskiego.

W dalszej części przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się ceremonia poświęcenia i wręczenia sztandaru Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego. Sztandar wręczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Nadanie sztandaru to wielka nobilitacja i honor dla władz związku, ale przede wszystkim dla całej społeczności strzeleckiej.

Szef UsSKiOR wręczył także medale „Pro Patria”, przyznane za szczególe zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezentował ks. mjr Tomasz Paszko. Kapelan dokonał poświęcenia Sztandaru Związku.

 

***  

Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, formalnie utworzony został w 2013 roku, w jego skład weszły m.in. Jednostki Strzeleckie należące do różnych Związków Strzeleckich funkcjonujących w Polsce. Jest organizacją ogólnopolską z siedzibą w Rzeszowie. Obecnie liczy 4000 członków, ma swoje jednostki w całym kraju i we Lwowie.

 

***

 

Roksana Szczypta-Szczęch: Co się stanie, gdy mnie zabraknie... Śmierć Piłsudskiego

 

Teodor Gąsiorowski: Władysław Anders – bojowy szlak zdobywcy Monte Cassino  

 

 

Tekst: ks. mjr Tomasz Paszko [za: https://ipn.gov.pl]
Foto: IPN, UdSKiOR, WOT,

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane