Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 kwietnia 2021
Sobota pod orędownictwem Matki Bożej
W piątkowy wieczór 16 kwietnia, w Prawosławnej Parafii Wojskowej w Warszawie JE abp Jerzy odprawił Jutrznię z czytaniem Akatystu ku czci Matki Bożej, a w sam dzień święta, gdy cerkiew szczególnie wychwala Bogurodzicę ordynariusz sprawował Boską Liturgię.

Święto zwane Sobotą Akatystu, bądź Wychwalania Najświętszej Bogurodzicy, zostało ustanowione w IX wieku w Konstantynopolu za sprawą niejednokrotnego orędownictwa Matki Bożej nad tym miastem. Z tymi wydarzeniami związane jest także pochodzenie kondakionu święta cs. Wzbrannoj Wojewodie, fakt ten możemy odnaleźć wgłębiając się jego w treść:

Walecznej Hetmance, zwycięską wdzięczności pieśń, z niewoli wyswobodzeni słudzy Twoi, niesiemy Ci, Bogurodzico. Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną, ze wszystkich nieszczęść wybaw nas, byśmy do Ciebie wołali: Raduj się, Oblubienico Dziewicza (tłum. ks. Henryk Paprocki)

W dniu święta podczas Boskiej Liturgii zanoszone były szczególne modlitwy za śp. JE Jeremiasza Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, z uwagi na 4. rocznicę śmierci władyki. Arcybiskup Jerzy na koniec nabożeństwa pozdrowił zebranych ze świętem oraz podziękował im za uczestnictwo i wspólną modlitwę.

Wołając do Matki Bożej: „Raduj się”, prośmy Ją abyśmy mogli stać się uczestnikami wiecznej radości słowami: wybaw nas z pokus, niewoli barbarzyńców i wszelkiej innej rany, pomimo mnóstwa grzechów przez nas popełnianych. (KONDAKION 13 Akatystu ku czci Matki Bożej).

 

Tekst: ks. diak. ppor. Tomasz Pieczarka
Foto: lektor Jakub Greś

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP