Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 maja 2022
„Nigdy nie zapomnimy o Waszej ofierze” - obchody 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino

W dniach 16 – 20 maja 2022 r. na terenie Republiki Włoskiej odbyły się obchody 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino i 130. rocznicy urodzin Generała Władysława Andersa. Głównym organizatorem wyjazdu był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W obchodach, zwanych pielgrzymką weteranów, udział wzięli kombatanci, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, delegacja Wojska Polskiego, przedstawiciele ordynariatów wojskowych. Prawosławny Ordynariat WP reprezentował ks. płk rez. Aleksy Andrejuk. W gronie kombatantów znaleźli się m.in. ppłk Otton Hulacki, kpt. Władysław Dąbrowski, Leon Piesowocki.

Pielgrzymkę rozpoczęto od wizyty w Watykanie.

Weterani 2. Korpusu Polskiego wraz z delegacją we wtorek 17 maja 2022 roku upamiętnili w Piedimonte San Germano poległych w maju 1944 roku towarzyszy broni.

W ceremonii przed pomnikiem 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich udział wziął szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z ambasador RP we Włoszech Anną Marią Anders, a także m.in. przedstawicielami Sejmu RP i władz wojskowych, lokalnych władz samorządowych oraz harcerzy ZHR i ZHP.

Apel Poległych na Wzgórzu Pamięci odczytał ppłk. Otton Hulacki, następnie duszpasterze poszczególnych wyznań odmówili modlitwę za zmarłych i poległych żołnierzy, po której nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów przed pomnikiem 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich. Odegranie przez Orkiestrę Wojskową z Bydgoszczy utworu „Czerwone Maki na Monte Cassino” zakończyło oficjalne uroczystości na Wzgórzu Pamięci.

Głównym celem pielgrzymki weteranów były uroczyste obchody na Polskim Cmentarzu Wojennym 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino. W uroczystościach udział wzięli kombatanci, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele włoskich władz samorządowych, formacji wojskowych. Oficjalne obchody na wzgórzu Cassino poprzedziła uroczyste nabożeństwo sprawowane przez Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza. Następnie modlitwę wygłosili Naczelny Kapelan – Ewangelicki Biskup Wojskowy bp Marcin Makula oraz ks. mitrat płk rez. Aleksy Andrejuk - Kanclerz Prawosławnego Ordynariatu WP.

Po nabożeństwie wystąpienia mieli szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, Ambasador RP w Republice Włoskiej Anna Maria Anders i inni. Pan Gliński w swoim wystąpieniu podkreślił wielowyznaniowość Polski co widać na krzyżach na grobach poległych, gdzie obok łacińskich krzyży widnieją prawosławne. Na około 1100 spoczywających tam żołnierzy około 70 jest wyznania prawosławnego. Weteranom i innym zasłużonym działaczom wręczone zostały odznaczenia. Tradycyjnie na zakończenie uroczystości Zespół Pieśni i TańcaŚląsk wykonał utwór  „Czerwone Maki na Monte Cassino”, a następnie w hołdzie dowódcy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

W kolejnych dniach odbyły się uroczystości upamiętnienia poległych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego w San Vittore del Lazio, na włoskim Cmentarzu Wojennym w Mingnano Monte Lungo, Via Casilina, przed pomnikiem w Acquafondata. W każdym z tych miejsc wygłaszana była modlitwa przez duchownych poszczególnych wyznań.

Delegacja miała też możliwość obejrzenia spektaklu „Artyści na szlaku” nawiązujący do dziejów 2. Korpusu Polskiego.

Cała wyprawa do Włoch jest wielką lekcją historii dla nas wszystkich. Weteranów z tamtych lat ubywa, a ich przesłanie powinno być dla nas wszystkich świętą nauką.

 

 

Tekst: ks. płk rez. Aleksy Andrejuk
Foto: kombatanci.gov.pl oraz autor tekstu

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane