Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
04 stycznia 2021
Niedziela przed świętem Bożego Narodzenia
W minioną niedzielę (3 stycznia) w Prawosławnej Parafii Wojskowej w Warszawie odprawiona została Boska Liturgia, której przewodniczył JE abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w asyście kleru parafii.

W tą niedziele cerkiew prawosławna wspomina wszystkich przodków z rodowodu Syna Bożego. Pośród imion które dziś słyszeliśmy są takie, które zapamiętaliśmy za sprawą ich świętości. Inne - przeciwnie - w Starym Testamencie odznaczały się grzesznością. Wszyscy wspomniani w niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie byli ludźmi, którzy przebijali się poprzez grzech, przebijali się przez ludzką niemoc (…) przebijali się ku Bogu, szukali światłości, szukali prawdy, nawet gdy nie wystarczało sił by zrealizować swoje marzenie. I z nimi naprawdę był Bóg, Bóg który nie opuszcza żadnego grzesznika - tymi słowami zwrócił się do wiernych ks. mjr Łukasz Godun. Chrystus Swym rodowodem tak oświęcił całą przeszłość, że wszyscy, bez wyjątku, stali się bliskimi Bogu, bliskimi w najsilniejszym tego słowa znaczeniu. I w nas żyje przeszłość: możemy swoim życiem, swoją pracą, wysiłkiem, dążeniami do Boga, wyrzeczeniami, tęsknotą za Bogiem, walką o Niego, walką o swoje życie, o przetrwanie możemy usprawiedliwić całą przeszłość naszego rodu, całego człowieczeństwa i przynieść ją Bogu jako dar. Wówczas staniemy się naprawdę mu bliskimi, kontynuował Proboszcz Prawosławnej Parafii Wojskowej w swojej homilii.

Wszystkie nabożeństwa niedzieli świętych ojców są niejako przedsionkiem, wielkiego święta, którym jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa – święta Bożego Narodzenia.

Pod koniec nabożeństwa ze świątecznymi życzeniami do wiernych zwrócił się Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, życząc aby te święta były pełne dobrej nadziei, optymizmu, radości której tak brakuje nam w naszym życiu, szczególnie teraz w tych trudnych czasach kiedy doświadcza nas pandemia, choroba która tak bardzo zmieniła nam życie. Życzę abyśmy potrafili choć w ograniczeniu, przeżyć te święta. Jezus Chrystus chyba miał największe ograniczenie kiedy przyszedł, ponieważ nawet nie było miejsca, w którym mógłby się spokojnie narodzić. To jest coś co możemy teraz dotknąć i zrozumieć - jak czuł się Bóg, który stał się człowiekiem, dla którego nie było miejsca. On był sam, był ograniczony, był zmarginalizowany, lecz nie bacząc na to, urodził się i pokonał wszelkie trudności z miłości do człowieka. Władyka życzył wszystkim rodzinnej, chrześcijańskiej atmosfery oraz zalecił, aby te dni przedświąteczne spędzić pobożnie, żeby wystrzegać się wszelkich pokus, które zawsze na finiszu każdego postu się pojawiają. Dziękuję za wspólną modlitwę, za śpiew i pozdrawiam wszystkich w nowym 2021 roku. Nabożeństwo zakończył śpiew kolędy w wykonaniu chóru parafialnego.

 

Tekst: lektor ppor. Tomasz Pieczarka
Foto: lektor Jakub Greś

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP