Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 kwietnia 2021
Lublin: duszpasterskie spotkanie ze strażakami
26 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie miało miejsce spotkanie uczestników szkolenia podstawowego w zawodzie strażak z prawosławnym kapelanem straży pożarnej ks. dr. Jarosławem Szczurem.

W spotkaniu udział wzięło trzydziestu słuchaczy kursu z województwa podlaskiego i lubelskiego.

W czasie prelekcji zwrócono uwagę na wyjątkowy charakter służby strażaka, nieustannie realizowanej w oparciu o dewizę: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Ks. Jarosław Szczur w swym wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na trzy zasadnicze aktywności wzorcowej misji strażaka, a mianowicie na pielęgnowanie: czujności, odpowiedzialności i miłości. Zbawiciel Jezus Chrystus zachęca do czujności, mówiąc do uczniów w ogrodzie Getsemani – „Czuwajcie i módlcie, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41). Z kolei odpowiedzialność odczytujemy w słowach Jego żarliwej modlitwy: „Kiedy byłem z nimi, chroniłem ich w imię Twoje, które mi dałeś i ich ustrzegłem. Żaden z nich się nie zagubił, poza synem zatracenia, aby wypełniło się Pismo (J 17, 12). Wszystko co czyni Bóg względem zbawienia człowieka i świata jest wypełnione miłością, aż po krzyż, aż po grób, gdyż „Bóg jest miłością” (1J 4, 16)” – zaznaczył kapelan.

Zasadniczym celem spotkania było umiejętne odnalezienie w Osobie Jezusa Chrystusa przyjaciela i orędownika w początkach strażackiego powołania. W waszej błogosławionej służbie w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, nieodzownym elementem winna być nieustanna czujność względem powierzonych obowiązków, odpowiedzialność za współbraci oraz miłość do każdego ratowanego człowieka – kontynuował prelegent.

Na koniec chętni mogli zapoznać się z literaturą duchową wydawnictwa „Bratczyk”.

Spotkanie zakończyło się dziękczynieniem i paschalnymi życzeniami.

 

Tekst i foto: ks. dr. Jarosław Szczur

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP