Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 października 2020
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 W WAT
We wtorek, 1 października 2019 r. o godzinie 9:00 w Klubie WAT przy ul. gen. S. Kaliskiego 25a w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej.

Po przemówieniu inauguracyjnym płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka, Rektora-Komendanta WAT  studenci i doktoranci złożyli uroczyste ślubowanie. Kolejno Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wręczył studentom indeksy, a Rektor-Komendant otworzył oficjalnie rok akademicki. Następnie głos zabrał Minister Obrony Narodowej, a po nim odczytano przemówienia okolicznościowe. Z wykładem inauguracyjnym pt. „Promieniowanie podczerwone, czyli światło niewidzialne dla oka” wystąpiła mjr dr hab. inż. Małgorzata Kopytko z Instytutu Fizyki Technicznej – Zakład Fizyki Ciała Stałego. W inauguracji udział wziął ks. płk Aleksy Andrejuk zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.

 

Tekst: lektor ppor. Tomasz Pieczarka
Foto: archiwum POWP

generuj pdf
go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP